OBCHODNÍ PODMÍNKY:

1. Obchodní řád

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky a spotřebitelská smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Vymezení pojmů

· Spotřebitelská smlouva - kupní smlouva, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel resp. kupující a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

· Dodavatel (prodávající):
František Laryš - LARE
IČ 60762373
DIČ CZ6208300120
sídlo:
Karla Svobody 170/46
725 27 Ostrava - Plesná
zapsané u Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
č.j. ŽÚ/26811/06/MAV
ev.č. 380704-6047
kontaktní údaje:
lare@lare.cz
+420 603 852 082
www.lare.cz
- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

· Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.


Uzavření kupní smlouvy
Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednávce zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.


V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Storno objednávky ze strany kupujícího (před expedicí zboží)
Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). Storno objednávky může kupující provést e-mailem nebo telefonicky.

Převzetí zboží
1. Při převzetí zásilky dodané přepravcem - Česká pošta, je povinností kupujícího zkontrolovat vnější stav zásilky. V případě podezření na poškození zásilky je třeba reklamovat přepravu zásilky u přepravce.
2. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese prodávající.
3. Spolu se zbožím obdrží kupující také prodejní doklad, který platí zároveň jako doklad o záruce.

Vrácení zboží
1. Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). V této lhůtě musí být prodávajícímu, spolu se zbožím, doručeno písemné odstoupení od smlouvy na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího.
Vrácené zboží musí být nepoškozené, neužívané, v původním obalu včetně všech visaček.
2. Zásilka musí být zaslána kupujícím na jeho vlastní náklady jako doporučený balík na adresu prodávajícího. Zásilky odeslané na dobírku nemohou být přijaty.
3. Po doručení zásilky a kontrole zboží bude obratem vrácena cena za zboží, včetně nákladů na dodání, složenkou nebo bankovním převodem (pokud je uvedeno bankovní spojení), nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
4. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
4. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání kupujícího.
5. V případě nesplnění některé z podmínek nelze akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude zasláno zpět na náklady kupujícího.

Doprava a platba za zboží
Platba za zboží probíhá při převzetí zásilky (dobírka) nebo bankovním převodem (platba předem). Zásilky jsou přepravovány Českou poštou. Cena za expedici je účtována podle celkové hodnoty objednávky a zvoleného typu zásilky takto:

Při platbě na dobírku:
Balík do ruky při ceně objednávky do 1999,- Kč ... 197,-Kč
(expedice ... 115,-Kč + dobírka ... 82,-Kč)
Balík do ruky při ceně objednávky nad 2000,- Kč ... dobírka 82,-Kč
(expedice ... zdarma + dobírka ... 82,-Kč)

Při platbě předem na účet č. 27-2482770217/0100, vedený u Komerční banky :
Balík do ruky při ceně objednávky do 1999,-Kč ... 115,- Kč
Balík do ruky při ceně objednávky nad 2000,- Kč ... zdarma
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Objednané zboží si můžete vyzvednout, po předchozí telefonické dohodě, bez expedičního poplatku v naší prodejně na adrese:
Karla Svobody 170/46
725 27 Ostrava - Plesná
pondělí - pátek 7,30-12,00 13,00-15,30
+420 603 852 082

Balík do ruky Česká pošta obvykle doručuje následující pracovní den po dni podání. Po odeslání obdržíte zprávu o expedici balíku. Zásilku je možné sledovat na internetových stránkách České pošty. Při platbě bankovním převodem doporučujeme vyčkat na ověření dostupnosti a rezervaci zboží, a až poté provést platbu.
Výše uvedený expediční poplatek je určen pouze pro území České republiky. Expediční poplatek do zahraničí Vám bude sdělen individuálně (s přihlédnutím k sazebníku České pošty).

2. Reklamační řád

Podmínky reklamace
1. Na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v zákonné lhůtě. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má spotřebitel právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí změna zboží, jejíž příčinou je použití nekvalitního materiálu, nedodržení nebo nevhodná technologie šití.
3. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoli poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
4. Bude-li reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží bude vráceno zpět na adresu spotřebitele. Náklady na expedici spojené s neoprávněnou reklamací hradí spotřebitel.
5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Spotřebitel je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhl. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30.dnů ode dne uplatnění. Dodavatel může v odůvodněných případech se spotřebitelem dohodnout lhůtu delší.

Uplatnění reklamace
1. Spotřebitel uplatňuje reklamaci poštou, zasláním reklamovaného zboží na adresu dodavatele, a to včetně kopie dokladu o zaplacení, uvedení důvodů reklamace a případného návrhu na způsob vyřízení, tj. zda-li si v případě uznání reklamace přeje zaslat zboží nové či vrátit peníze.
2. Dodavatel je po přijetí zásilky s reklamovaným zbožím povinen potvrdit spotřebiteli přijetí zboží do reklamačního řízení a informovat ho o dalším postupu reklamačního řízení.
3. V případě výskytu odstranitelné vady, tj. vady, kterou lze odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
4. Jde-li o vadu neodstranitelnou, tj. kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné, má spotřebitel právo vyžadovat výměnu zboží za bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

3. Ochrana osobních údajů

Informace o spotřebitelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od spotřebitelů jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytují se třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost spotřebitele vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě, že dojde mezi námi (jako prodávajícím) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

5. Závěrečné ustanovení

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.